Αποικοδομήσιμο χαρτί ECO χωρίς χνούδι

  • Lint-free degradable ECO paper

    Αποικοδομήσιμο χαρτί ECO χωρίς χνούδι

    Το ειδικό χαρτί χωρίς χνούδι χρησιμοποιεί ενισχυτικά υλικά για να συνδυαστεί με χαρτί με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να επιτευχθεί ο σκοπός της ενίσχυσης του λειτουργικού χαρτιού. Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε σχίσιμο, αντοχή σε εφελκυσμό και υψηλή απορροφητικότητα. Εξαιρετικά χαμηλό χνούδι.